Tìm kiếm
Từ:  
Đến:
Hội thảo sắp đến:
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHI KHOA NHIỆM KỲ 2008 – 2012
Đơn vị tổ chức: Hội Nhi khoa TP.HCM
Thời gian: 09/12/2012 10g10 - 11g30
Địa điểm: tại Hội trường Hoa Mua, khu Du lịch Bình Quới I
Đối tượng tham gia: Hội viên Hội Nhi Khoa TP.HCM
Đơn vị tài trợ:
1
 
     Số lượt truy cập:43268 Website chính thức Hội Nhi Khoa TP. Hồ Chí Minh     
     Đang online:2                                            2013