Tìm kiếm
Liên hệ Trạng thái: chưa đăng nhập
Hội Nhi Khoa TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: BV. Nhi Đồng I
- Chủ tịch: GS.TS Hoàng Trọng Kim
  Email:kim.hoangtrong@gmail.com
- Thư ký: BS.Hoàng Lê Phúc
  Email:drphuc.ph1@gmail.com
Liên hệ:
Email:
Chủ đề:
Nội dung:
 
     Số lượt truy cập:44003 Website chính thức Hội Nhi Khoa TP. Hồ Chí Minh     
     Đang online:1                                            2013